ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลม่่วงลาย ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-160-458

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คืออะไรคะ

ตอบ: “ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจดี  การศึกษาเด่น  คมนาคมสะดวก ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.